Juhendid e-õppe kasutamiseks

Plokid

PlokkPlokid paiknevad ekraani äärtes. Plokke saab lisada, peita ja kustutada.

Ploki lisamiseks:

 • minge kursuse avalehel muutmisrežiimi
 • kerige leht alla ja klõpsake vasakus servas kõige viimases plokis Lisa plokk 
 • valige avanevast menüüst soovitud plokk

Menüüs on näha vaid need plokid, mis pole veel kursusel kasutusel või mida saab kursusele lisada mitu tükki.

Olulisemateks plokkideks on:

 • Edenemise skaala – annab graafilise ülevaate, milliseid materjale ning tegevusi on õppijad kursusel kasutanud.

 1. Kontrollige kursuse seadete lehel (Seadistused – Muuda sätteid), kas lõpetamise jälgimine on sisse lülitatud (Lõpetamise jälgimine – Jah).
   
 2. Määrake kõigi soovitud vahendite ja tegevuste seadete lehel, millistel tingimustel loetakse tegevus lõpetatuks (Tegevuse lõpetatus – Lõpetamise jälgimine). Te saate määrata, kas tegevus loetakse lõpetatuks automaatselt (nt vahendi avamisel) või saavad õppijad ise selle lõpetatuks märkida. Tegevuste puhul saate sõltuvalt konkreetsest tegevusest määrata lõpetatuse juba täpsemalt. Jälgige, et määratavad tingimused ei läheks omavahel konflikti. Nt kui foorumipostituse eest peab saama hinde, siis ei peaks määrama, et nõutakse vaatamist või arutelusid või vastuseid. Samuti pole mõtet määrata lõpetamise kuupäeva, kuna kuupäevi on vaja igal toimumiskorral jälle muuta. Iga vahendi või tegevuse lõpetatuse seadistamisel tekib kursuse avalehel vahendi või tegevuse järele märkeruut, mis vastavalt seadistusele täidetakse õppija poolt või automaatselt.
   
 3. Lisage kursusele plokk Edenemise skaala (Lisa plokk …). Ploki hammasrattast saate avada seadete lehe. Vaikimisi määratud seadetega lisatakse plokki kõik seadistatud tegevused kursusel paiknemise järjekorras. Teil on võimalik muuta ploki pealkirja ning valida plokki ainult kindlad vahendid/tegevused.  

 • Eelseisvad sündmused – kursusel ajaliselt avanema või sulguma määratud tegevuste loend, kalendrisse lisatud sündmused.
 • HTML – saab lisada pilti ja teksti (nt õppejõu info vm).
 • Kalender – sinna lisanduvad automaatselt näiteks testide avanemise ja sulgumise ajad. Saab ka ise sündmusi lisada: kõigile või rühmale.
 • Kursuse teemad/nädalad – lingid kursuse sisus olevatele nädalatele/teemadele.
 • Kursused – kursuste nimekiri, millele teil on ligipääs õpetajana või õpilasena.
 • Panopto – videoloengute salvestamiseks Panopto serverisse kursuse jaoks kausta loomine ja videote haldamine.
 • Sisenenud kasutajad – hetkel Moodles sees olevad kasutajad.
 • Tegevused – lingid õppematerjalidele, foorumitele, testidele jm kursusel kasutatavatele vahenditele.

Muutmisreziimis on ploki paremas ülanurgas nupud: nooltega nupp ploki liigutamiseks kursuse avalehel ja hammasratas ploki seadete ja sisu muutmiseks, ploki peitmiseks või kustutamiseks.