Juhendid e-õppe kasutamiseks

6. Testi küsimuste taaskasutamine

Kui soovite testiküsimusi kasutada järgmise aasta kursusel või mingi teise kursuse raames, siis saab neid testist eksportida ühe tervikfailina ning teisele kursusel importida. 

NB! Nii saate teisele kursusele importida küsimused, mitte tervet testi – testi peate imporditud küsimustest kursusel uuesti looma (ja küsimused sinna lisama).

Küsimuste eksportimiseks:

  • valige vasakust plokist Seadistused –  Küsimuste pank – Ekspordi
  • faili formaadiks valige Moodle’i XML-vorming
  • klõpsake nuppu Ekspordi küsimused faili – fail läheb allalaetud failide kausta teie arvuti kõvakettal

Küsimuste importimiseks:

  • valige vasakust plokist Seadistused –  Küsimuste pank – Impordi
  • faili formaadiks valige Moodle’i XML-vorming
  • valige või lohistage lahtrisse Impordi eksporditud küsimuste fail
  • lisage imporditud küsimused soovitud testi