Juhendid e-õppe kasutamiseks

Sisu eksportimine ja importimine

Teie Mahara konto aegub pärast ülikooli lõpetamist või ülikooliga töölepingu lõppemist, kui ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus muutub mitteaktiivseks. Soovitame enne ülikoolist lahkumist salvestada e-portfoolio oma isiklikku arvutisse, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. Vajadusel paluge enda kasutajatunnuse mitteaktiveerimist TÜ arvutiabist arvutiabi@ut.ee.

NB! Otse PDFiks eksportimist Mahara ei toeta. Te saate ise lehekülgi PDFks salvestada, kui hakata neid printima ning seejärel valida PDFi salvestamine. Hiljem saab PDF Merge vahendiga eraldi PDF-failid üheks failiks kokku liita. 

Failide allalaadimine

Kui olete lisanud enda personaalse sisu alla faile, saate need kokkupakitud kaustana endale arvutisse vm salvestada. Klõpsake ülamenüüs Loo – Failid – Lae kausta sisu alla zip-failina (asub lehe allosas).

Mahara failid

Eksportimine

Eksportida saab kogu oma portfoolio andmed ning lehed ja kollektsioonid või vaid osa neist. Eksportida ei saa rühmadega seotud andmeid ega sisu. Eksportimiseks klõpsake ülamenüüs Portfoolio – Ekspordi.

Ekspordi

Importimine

Importida saab oma portfoolio andmed ning lehed ja kollektsioonid või vaid osa neist, mis on samas või teises Maharas Leap2A formaadis eksporditud. Importida ei saa rühmadega seotud andmeid ega sisu. Importimiseks klõpsake ülamenüüs Portfoolio – Impordi.