Juhendid e-õppe kasutamiseks

Avaleht

Juhendid e-õppe kasutamiseks

Tartu Ülikoolis kasutatakse õppetöö toetamiseks ja mitmekesistamiseks mitmesuguseid erinevaid e-õppe võimalusi.

Liitumine Moodle’i listiga

Kui te soovite liituda Moodle’i listiga, kus jagatakse Moodle’i ja muude e-õppe võimalustega seotud infot, siis saatke e-kiri aadressile sympa@lists.ut.ee. Kirja pealkirjaks lisage tekst: SUBscribe digiope ning kirja sisuosa võib jääda tühjaks.

Õppijate isikuandmete kaitse

Õppijate isikuandmete kaitsega seotud korduma kippuvad küsimused

Autoriõigused õppetöös

Vaata materjali autoriõigustest õppetöös (sh e-õppes)

Digitehnoloogiliste vahendite kasutamise juhendid

Käesolevale veebilehestikule on koondatud järgnevate digitehnoloogiliste vahendite kasutamise juhendid:

I Õpikeskkond Moodle

Moodle on keskkond e-kursuste loomiseks ja läbiviimiseks. Moodle’it kasutatakse kursuse õppematerjalide esitamiseks, suhtlemiseks õppijate ja õppejõudude vahel, õppimise hõlbustamiseks erinevate tegevuste abil, kodutööde esitamiseks, õppijate hindamiseks ning kursuse administreerimiseks.

II Veebilehestike loomise vahend Sisu@UT

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks.

III Videod

Videote tüübid, soovitused salvestamiseks ning salvestamise tarkvarade juhendid.

IV E-portfooliote loomise vahend Mahara

Mahara on e-portfooliote keskkond, kus saab luua lehekülgi, pidada päevikut, luua digiCV, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada Moodle’is hindamiseks.

V LimeSurvey

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja kusitluste läbiviimiseks.

VI Veebiseminarid

Veebiseminaride pidamiseks pakub ülikool kahte vahendit: Big Blue Button ja MS Teams.

VII Plagiaadituvastusüsteem

StrikePlagiarism on TÜ Moodle’i e-kursuste foorumites, ulesannetes, testi esseeküsimustes ning õpikodades kasutatav plagiaadituvastussüsteem, mis võrdleb üliõpilaste poolt üleslaetavaid tekste internetis kättesaadavate materjalidega, TÜ raamatukogu kaudu kasutatavates andmebaasides olevate publikatsioonide ja üliõpilastöödega ning plagiaadituvastussüsteemi andmebaasis olevate tekstidega

VIII Pilveteenused

Võimalused failide hoidmiseks pilves ja dokumentide ühistoimetamiseks.