Juhendid e-õppe kasutamiseks

Lehe sisu lisamine

Lehele ja postitustesse sisu lisamine toimub plokkide kaupa. Kui kleepida lehele mujalt kopeeritud pikk tekst, siis tekitatakse neist automaatselt teksti paragrahvi plokid. 

Mida saab kopeerida?

 • Lehestiku haldaja saab lehel teha üksikust plokist koopia ja kleepida see uue plokina (valik Kopeeri ploki kolmpunktmenüüst). 
 • Lehestiku haldaja saab lehel dubleerida üksiku ploki (valik Dubleeri ploki kolmpunktmenüüst). 
 • Lehestiku haldaja saab lehel teha lehe kõikidest plokkidest korraga koopia ja kleepida sisu teisele lehele (paremal üleval nurgas kolmpunktmenüü valik Copy all blocks). 

1. Teksti lisamine

Teksti plokkidest on võimalik lehele või postitusse lisada: 

 • Paragrahv  
 • Pealkiri  
 • Loend (täpp, numbriline)  
 • Tsitaat  
 • Klassikaline redaktor  
 • Kood  
 • Detailid (nagu väike akordion)  
 • Eelvormindatud  
 • Pullquite (paigutub teksti kõrvale)  
 • Tabel  
 • Verse (värss) 
 • A screenshot of a computer

Paragrahvi võimalused:

 • Joondamine  
 • Rasvane kiri  
 • Kaldkiri  
 • Lingi lisamine  
 • Alaindeks  
 • Joonealune märkus  
 • Esiletõstmine (värviline tekst ja taust)  
 • Tekstisisene kood  
 • Klaviatuuri sisend  
 • Keel (vasakult paremale, paremalt vasakule)  
 • Läbikriipsutus  
 • Tekstisisene pilt  
 • Ülaindeks 

Tabeli lisamine 

Tabeli lisamiseks tuleb lehele lisada plokk Table. Tabelit luues saab: 

 • määrata veergude ja ridade arvu, 
 • kujundada teksti, milleks on samad võimalused nagu paragrahvi tekstis, 
 • lisada ja kustutada veerge ja ridu, 
 • valida kahe stiiili vahel (Default ja Stripe), 
 • lisada allkirja (pealkirja mitte). 

2. Pildi lisamine

Pilti saab lehele lisada erinevatel viisidel: 

 • Plokina Image 
 • Plokina Media and text, kui on soov, et pildi kõrvale veergu tahetakse lisada teksti 
 • Plokina Classic, lisades teksti ja pildi toimeti meediafaili lisamise nupuga ning joondada pilti teksti suhtes  

Pildile saab lisada allkirja (caption ehk pildi allkiri, mille saab lisada juba pilti üles laadides meediateegis või peale pildi lehele lisamist Add caption nupu abil. Pildi allkirjale saab lisada ka linki (sh uues aknas avanevat). 

Pilti saab plokis kärpida ja mingil määral kujundada (nt lisada värviefekte ja varje). 

3. Audio lisamine

Audio lehele lisamine toimub audio plokiga. Audiot saab lisada: 

 • Audiofailina, laadides faili üles Upload nupu abil või valides faili meediateegist. 
 • Lingina Insert from URL abil.

Audiole saab lisada allkirja, mida saab teha ka lingiks. 

4. Video lisamine

Video lehele lisamine toimub video plokiga. Videot saab lisada:

 • Videofailina, laadides faili üles Upload nupu abil või valides faili meediateegist 
 • YouTube’i video lingiga Insert from URL abil 
  Video alla saab lisada allkirja ja allkirja on võimalik lisada linki. 
 • Panopto ja UTTV video lisamine toimub plokiga Custom html (embed kood kleepida html koodi lahtrisse). 

NB! Custom html ploki abil lisatud videole ei ole võimalik lisada allkirja – allkiri lisada video alla paragrahv plokina. 

5. iFrame’i lisamine

iFrame’i abil saab veebilehele integreerida välise veebilehe. iFrame’i saab lisada Custom html plokiga. 

Nt LimeSurvey kusitluse vistutamine:  

Kopeeri HTML-i sisse järgnev kood: <iframe height=”900″ src=”https://survey.ut.ee/index.php/Sinu_Veebivormi_ID” width=”100%”></iframe> 

Nt Panopto ja UTTV video lisamine embed koodi abil. 

NB! Integreeritava veebilehe aadress peab algama kindlasti https-iga (mitte http), vastasel juhul nende kuvamine blokeeritakse veebilehitseja poolt. 

6. Faili lisamine 

Fail lisatakse File plokiga. 

Tekib link failile (avaneb veebilehe peale), mille järel on faili allalaadimise nupp. 

7. Akordioni lisamine 

See funktsioon võimaldab teksti vahele lisada mõtlemisülesandeid, lisalugemist jm, mis avaneb vastaval tekstil klõpsates.  

Lehele on võimalik lisada akordione ja valida neile erinev stiil. Akordioni lisamiseks lisage lehele plokk Accordion. Akordionile saab 

 • valida taustavärvi (Background colour), mis vaikimisi valikuga on valge 
 • määrata, et akordion oleks lehte avades kohe avatud (lülitada sisse nupp Show content immediately), vaikimisi valikuga on akordion suletud olekus 
 • lisada pealkirja ja sisu 
 • lisada ridu (Add row