Juhendid e-õppe kasutamiseks

Küsimuste lisamine

Ingliskeelne juhend koos näidetega: http://manual.limesurvey.org/Question_types

NB! Enne küsimuste lisamist peab teil olema loodud vähemalt üks küsimuste rühm.

Küsimuse lisamiseks klõpsake vasakus menüüs Struktuur – rühma nimel ja Lisa küsimus või kõrval aknas nupul Lisa rühma uus küsimus

Pilt     Pilt

Küsimuse lisamisel tuleb läbi teha järgmised sammud:

Samm 1: Sisestage küsimuse kood.

Igal küsimusel on oma unikaalne kood. See kood võtakse nt Excelisse eksportides tulba päiseks. Vastajale seda koodi ei näidata.

Küsimuse koodid peavad algama tähega ja võivad sisaldada ainult tähtnumbrilisi märke (tähti ja numbreid).

Samm 2: Valige küsimuse tüüp.

Kui liigute hiirega küsimuse tüübi menüüs, näidatakse teile iga tüübi kohta näidet.

Samm 3:  Sisestage küsimuse tekst ja vajadusel alamküsimused ning vastusevariandid.

Küsimuse teksti saate tekstitoimetis olevatest nuppudest kujundada, lisada veebilinke ja pilte. Küsimuse tekstitoimeti all on lahtrid alamküsimuste (maatriksis esimene tulp) ja vastusevariantide (valikvastustega küsimused ja maatriksis järgmised tulbad).

Pilt

Samm 4: Sisestage soovi korral abitekst.

Abitekst võib olla küsimuse või vastuste selgitamiseks. Seda saate lisada küsimuse tekstitoimeti kohal olevast lipikust Abi.

Samm 5: Valige, kas küsimusele vastamine on kohustuslik.

Kui küsimusele vastamine on kohustuslik, siis järgmisele lehele liikuda või vastuseid esitada ei saa. Kui vastamine on valikuline, tuleb edasi liikudes või vastuseid esitades hoiatus vastamata küsimuse kohta, kuid seda saab eirata.

Samm 6: Salvestage ja vaadake küsimuse eelvaadet.

PiltKasutades Määra tingimused seadet

1. Avage vasakus servas seadete lehel küsimustiku menüüs link Küsimuste nimekiri.
2. Leidke küsimus, millele soovite tingimust lisada ning valige küsimuse real kolmas ikoon – Küsimuse kokkuvõte. Nt soovite, et seda küsimust näidatakse ainult siis, kui küsimusele 1 on vastatud “jah”).

Pilt

3. Valige ülamenüüst Tööriistad ja Määra tingimused.

Pilt
4. Klõpsake Tingimuste kiirlisamine, valige küsimus ja selle vastus, millest soovite sõltuvust luua ning määrake soovitud tingimus.

Pilt

Tulemus võib on järgmine: teine küsimus avaneb ainult neile, kes on esimesele küsimusele (koodiga k1) valinud vastusevariandiks “jah”.

Kasutades Tingimus lahtrit küsimuse seadete lehel

  • Avage küsimus (mida soovite, et kuvatakse siis, kui valida esimeses küsimuses (koodiga k1) vastuseks “jah“) seaded ja kirjutage selle Tingimus reale valem ((küsimuse kood.NAOK == ‘vastuse kood’)).

Pilt

  • Kui nt küsimusel koodiga k1 on kaks vastusevarianti koodidega v1– „maasikas“ ja v2– „vaarikas“ ja soovite, et mingit küsimust kuvatakse siis, kui valida k1 koodiga küsimuses vastus „vaarikas“, siis kirjutage selle küsimuse Tingimus reale valem ((k1.NAOK==’v2′)).