Juhendid e-õppe kasutamiseks

Küsimustiku loomine

Küsimustiku loomiseks tuleb siseneda LimeSurvey’isse aadressil https://survey.ut.ee

Ülikooli töötajad ja üliõpilased saavad siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga.

Kõige lihtsama küsimustiku loomisel ja kasutamisel tuleb teha 10 sammu:

PiltSamm 1. Klõpsake LS avalehel ikoonil Loo küsimustik.

Esmalt tuleb luua tühi küsimustik: määrata pealkiri ja keel. Te saate küsimustikku ka kopeerida juba olemasolevast LS küsimustikust või importida (*.lss, *.txt, *.lsa).

Samm 2. Valige küsimustikule sobiv kujundusmall ja määrakse, kas kuvatakse kõiki küsimusi ühel lehel või eraldi või rühmadena.

Kujundusmalli ja küsimuste paigutust saab määrata klõpsates vasakus menüüs Üldised seaded

PiltSamm 3. Sisestage küsimustiku kirjeldus, tervitusteade, lõputeade.

Selleks klõpsake vasakus menüüs Teksid

Samm 4. Määrake küsimustiku navigeerimise ja kuvamise seaded.

Selleks klõpsake vasakus menüüs Välimus ja navigeerimine. Saate määrata, mida vastajale kuvatakse (nt “Vastus puudub”, “Selles kusitluses on X küsimust”), kas saab liikuda edasi-tagasi ja kas saab vastuseid endale välja trükkida jne.

Pärast salvestamist (nupp Salvesta paremas ülanurgas) saate hakata lisama rühmi ja küsimusi.

Samm 5. Looge vähemalt üks küsimuste rühm. 

Enne küsimuste lisamist tuleb luua küsimuste jaoks rühm.

NB! Igal küsimustikul peab olema vähemalt üks küsimuste rühm.

Küsimuste rühmade kasutamise eeliseks on see, et vajadusel saate küsimused vastajale kuvada nii, et küsimused on lehtedel rühmade kaupa paigutatud. Viisi, kuidas küsimused vastajale kuvatakse, saate määrata kusitluse üldistest seadetest (samm 2).

Lühikese küsimustiku jaoks võite luua vaid ühe küsimuste rühma. Soovi korral saate lisada küsimuste rühmale ka kirjelduse, mida vastajale näidatakse või ei näidata.

PiltKüsimuste rühma lisamiseks klõpsake vasakus menüüs Struktuur ja selle all oleval nupul Lisa rühm.

Küsimuste rühmade lehel saate lisada rühma küsimusi, muuta või kustutada rühma.

Samm 6. Looge küsimused, lisage vastusevalikud ja alamküsimused.

Samm 7. Testige küsimustikku ja seejärel avalikustage.

PiltSamm 8. Edastage küsimustiku veebiaadress vastajatele.

Küsimustiku veebiaadressi saate klõpsates vasakus menüüs Ülevaade ja kopeerides veebiaadressi plokist Jaga oma küsimustikku

Samm 9. Vaadake vastuseid ja eksportige kogutud vastused.

Samm 10. Sulgege küsimustik pärast vastuste kogumist.