Juhendid e-õppe kasutamiseks

Küsimustiku testimine ja aktiveerimine

Küsimustiku testimine

  • Terve küsimustiku eelvaateks avage küsimustiku eelvaade kõpsates esmalt küsimustiku nimel ja seejärel ülamenüüs Küsimustiku eelvaade. 
  • Üksiku küsimuse eelvaate saate käivitada vasakus servas plokis Küsimustiku menüü lingist Küsimuste nimekiri ning klõpsates seal silma-nupul.

Pilt

NB! Kui vaatate aktiveerimata küsimustiku eelvaadet ja vastate sellele, vastuseid andmebaasi ei salvestata.

Eelvaateks avaneb küsimustik uues aknas ja teil on võimalik selle veebiaadressi kaudu oma küsimustikku testimiseks jagada ka teiste inimestega.

Kui küsimustik on valmis ja testitud, tuleb see aktiveerida (et vastused salvestuksid). 

  • Aktiveeritud küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp Pilt
  • Mitteaktiivse küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp Pilt
  • Aegunud küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp Pilt

Pilt

Küsimustiku aktiveerimiseks:

  • klõpsake küsimustike nimekirjas küsimustiku nimel
  • klõpsake ülamenüüs nupul Aktiveeri küsimustik

Aktiveeritud küsimustikus on nupu Küsimustiku eelvaade asemel nupp Täitke küsimustik.  Küsimustiku täitmisel vastused salvestatakse.

Pilt

NB! Kui muudate hiljem küsimustiku mitteaktiivseks, siis salvestatud vastused kustutatakse.