MOOC – miks, kellele ja kuidas?

Koolitus on mõeldud neile haridustehnoloogidele, õpetajatele, õppejõududele jt, kes soovivad rohkem teada MOOCide loomise ja läbiviimise põhimõtetest ning ise hakata MOOCi välja töötama. Osalejalt oodatakse head arvuti- ja internetikasutusoskust, juurdepääsu internetiühendusega arvutile vähemalt 2-3 korda (u. 8 tundi) nädalas ja e-kursuse loomise ning läbiviimise kogemust.

Koolitus on täielikult veebipõhine, kestab 6 nädalat (2 EAP) ning toimub TÜ Moodle'i keskkonnas. Koolitusele saab registreeruda HITSA koolituskalendris

Koolituse läbimise järel osaleja:

 • teab, mis on MOOC ja mille poolest see erineb tavalisest e-kursusest;
 • oskab planeerida oma MOOCi loomist;
 • teab MOOCi loomise organisatoorseid ja tehnilisi võimalusi;
 • teab MOOCi õppematerjalide loomise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
 • valib MOOCi jaoks sobivad hindamise ja tagasiside andmise meetodid;
 • teab tuutori ülesandeid MOOCi läbiviimisel.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Mis on MOOC? MOOCide loomise eesmärgid. Näited MOOCidest.
 • MOOCide loomise ja läbiviimise korralduslikud aspektid.
 • MOOCide loomise kavandamine.
 • Meeskonnatöö MOOCide loomisel ja läbiviimisel.
 • MOOCide õppematerjalide (sh videod) loomise põhimõtted ja võimalused.
 • Hindamine ja tagasiside andmine MOOCide läbiviimisel.
 • Autoriõiguste järgimine ja MOOCi kasutustingimused.
 • Tagasiside küsimine osalejatelt ja MOOCide parandamine vastavalt saadud tagasisidele.