Zoom Meetings

Zoom on populaarne ja võimekas videokonverentside lahendus. 

Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress (Zoomi ruumiga saab liituda kuni 300 inimest). Ülikool omab lisaks Zoom Meetings litsentsidele kahte Zoom Webinar litsentsi 500 osalejale ja ühte Zoom Webinar litsentsi 1000 osalejale (nende kasutamiseks pöörduda arvutiabi@ut.ee)

Zoomi juhend: https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=90695802

Zoomi ja Moodle'i liidestus

Kuna Zoom ja Moodle on liidestatud, siis saab Moodle'i kursuselt tekitada Zoomi ruumi ja seadistada selle kasutamise.

Zoomi esmakordsel kasutamisel aktiveerige kõigepealt oma Zoomi konto, logides Sign in nupu kaudu sisse aadressil https://ut-ee.zoom.us. Sisenemine toimub ut.ee e-posti aadressiga. Veenduge, et teie Zoomi e-posti aadress vastaks teie Moodle'is olevale e-posti aadressile.

logi

NB! Kui teil ei õnnestu konto tegemine ülikooli Zoomi, siis pöörduge palu  arvutiabi@ut.ee.

Zoomi ruumi lisamine Moodle'i kursusele

Zoomi ruumi lisamiseks Moodle'i kursusele lisage kursusele tegevus Zoomi ruum ning seadistage sessiooni toimumine. Kui sessioonil ei ole kindlat toimumise aega, siis valige korduv toimumine.

zoom2

zoom6

zoom7

zoom3

mod

NB! Loodud Zoomi ruumi moderaatoriks saab ruumi looja, mitte aga teised selle Moodle'i kursuse õppejõud.

Kui te soovite, et Zoomi ruumis oleks veel keegi moderaator, siis lisage nende isikute ut.ee e-posti aadressid alternatiivsete moderaatorite lahtrisse. Alternatiivne moderaator saab olla isik, kes omab ut.ee e-posti aadressiga kontot TÜ Zoomis https://ut-ee.zoom.us. Kui teie loodud Zoomi ruumis peab olema moderaator keegi ülikooliväline isik või õppeülesande täitja, kel pole UT kasutajakontot ja ut.ee postkasti, siis sellisele isikule tuleb moderaatori õigused anda ruumis sees olles.

Zoomi sessiooni saab seadistada hindeliseks - Moodle'i kursuse hindetabelisse tekib vastav hindeveerg.

Zoomi sessiooni alustamine

Zoomi sessiooni alustamiseks klõpsake Alusta sessiooni. Kui osalejad liituvad sessiooniga Moodle'i kursuse kaudu, siis pääsukoodi ei küsita. Zoomi sessioonil osalemiseks tuleb arvutisse paigaldada Zoomi tarkvara.

zoomalusta

Zoomi ruumis on võimalk luua kuni 50 eraldatud ruumi.

Sessiooni salvestamine

Zoomi sessiooni salvestakse moderaatori arvutisse. Kui on soov salvestust jagada, siis tuleb salvestus üles laadida Panoptosse või YouTube'i ning viidata Moodle'i kursuselt.

NB! Mitte laadida mahukaid salvestusi Moodle'i kursusele failina üles.