Maksmisvormi lisamine

Maksimisvormi lisamiseks:

  1. eelnevalt tuleb vastav vorm rahandusosakonnast tellida ning seadistada aadressil: https://www.is.ut.ee/avalik/conference/admin/
  2. seejärel saate enda maksmisvormile unikaalse veebiaadressi - nt https://www.is.ut.ee/avalik/conference/?conferenceId=001
  3. antud aadress tuleb lisada Sisu@UTs lehele kolmekordsetes kantsulgudes koos akna suuruse ning kerimise parameetritega, nt

[[[https://www.is.ut.ee/avalik/conference/?conferenceId=001 width=100% height=550px scrolling=yes]]]

Akna kõrgust height=550px saate vajadusel muuta.

Näide: https://sisu.ut.ee/eom8/payment#