Küsitluse lisamine

Sisus saab luua lihtsa küsitluse (Webform) andmete kogumiseks. Andmed salvestatakse Sisusse ja neid näevad vaid lehestiku omanikud. Andmeid on võimalik vaadata otse lehestikus või eksportida failina enda arvutisse.

Vt näidet: https://sisu.ut.ee/demo/node/6568

Kõigepealt tuleb luua tingimused küsitluse lisamiseks oma lehestikule:

 • avage oma lehestik, klõpsake ülamenüüs Haldus – Rakendused 
 • valige OS Webform olekuks Public
 • salvestage seadistus
 • uute küsitluse loomiseks tuleb valida ülamenüüst ADD Sisu - Webform
NB! Lisage veebivormile kindlasti sissejuhatav tekst lahtrisse Body - just selle lahtri paremasse ülanurka ilmub väike hammasratas, millest avaneb küsimuste lisamise (Väljade haldus) ning tulemuste haldamise menüü.

Kasutatavad küsimusetüübid on:

 • Textfield - lühike vastus; ette saab anda vaikimisi väärtuse.
 • Textarea - pikk vastus; ette saab anda vaikimisi väärtuse.
 • Fail - faili üleslaadimine; ette saab anda faili mahupiirangu ning lubatavad failiformaadid.
 • Grid - maatriks, kus vastusevariandid paiknevad ridadena ning tulpadena. Tulpades on lahtrisse Valikud (Options) eraldi ridadele sisestatud väärtused ja ridadena on lahtrisse Küsimuste arv (Question) eraldi ridadele sisestatud väärtused:

  Valikud (Options):

  1|esimene tulp
  2|teine tulp
  3|kolmas tulp

  Küsimuste arv (Questions): 

  1|esimene rida
  2|teine rida
  3|kolmas rida

   
 • Number - numbriline vastus; ette saab anda vaikimisi väärtuse, komakohad jm.
 • Fieldset - vahetekst, mis tuleb sisestada kirjelduse (Description) lahtrisse.
 • Select - valikvastused (raadionupp, märkeruut või rippmenüü). Lahtrisse Valikud (Options) tuleb lisada eraldi ridadele valikvastused järgmisel kujul:

  1|esimene valik
  2|teine valik
  3|kolmas valik
  4|neljas valik

  Saab määrata, kas vastused tulevad etteantud või juhuslikus järjekorras.