Kasutajate lisamine

Teil on võimalik oma lehestikku luua ja muuta koostöös teise Sisu@UT kasutajaga. Selleks peab teine inimene (TÜ kasutajatunnust omav) korra Sisu@UT-sse sisenema, et ta oleks kasutajate andmebaasist leitav.

Kaastoimetaja lisamiseks:

  • valige ülamenüüst Kasutajad 
  • klõpsake viitel Add a member
  • kõige lihtsam on teine kasutaja üles leida tema kasutajatunnuse või nime järgi
  • pärast kasutaja lisamist saate määrata talle sobiva rolli:
    •  Administrator omab lehestikus kõiki õigusi
    • Basic member saab privaatset lehestikku vaid vaadata, mitte aga muuta
    • Content editor saab vaid sisu lisada ja muuta, kuid mitte muuta lehestiku seadeid ning kujundust, lisada teisi kasutajaid