6. Vaatamisõiguste määramine

Panoptos on võimalik igale loodud videole määrata erinevad vaatamisõigused, millega määratakse hiljem juurdepääs kasutajale. Kokku on võimalik kasutada viite erinevat tüüpi vaatamisõigusi, mida saab ka vajadusel omavahel kombineerida. 

NB! Vaikimisi määratud seadetega näevad Moodle'i Panopto ploki kaudu salvestades videosid vaid antud e-kursusele lisatud õppijad.

Vaatamisõiguste määramiseks:

  1. sisenege Panopto serveris video kausta
  2. klõpsake video või terve kausta juures lingil Share

  3. määrake menüüs Who has access sobivad õigused

Panopto Share permissions

 

  • Restricted - vaatamisõigused antakse määratud kasutajatele. 
    • Moodle'i Panopto ploki kaudu loodud kaust lisab kõik kursusel olevad õppijad vastava vaatamisõigusega (::Viewers), ehk salvestatud videotele pääsevad ligi vaid antud e-kursusel osalejad. Lisaks lisatakse õppejõud sisuloojatena (::Creators) ning kui eraldi on määratud avalikustajad (::Publishers). 
  • Your Organization (unlisted) - vaatamisõigused on Tartu Ülikooli arvutivõrgu või Moodle'i kasutajakontot omavatel liikmetel, kellel on olemas konkreetse video link.
  • Your Organization - vaatamisõigused on kõigil Tartu Ülikooli liikmetel.
  • Public (unlisted) - vaatamisõigused on kõigil, kellel on olemas video link.
  • Public - video on avalikult kättesaadav.
NB! Kui soovite, et videotele pääseks ligi ka e-kursuse väliselt on soovitatav kasutada kas Anyone with the link  Public (unlisted) või Public on the web Public vaatamisõigust.