6. Vaatamisõiguste määramine

Panoptos on võimalik igale loodud videole määrata erinevad vaatamisõigused, millega määratakse hiljem juurdepääs kasutajale. Kokku on võimalik kasutada viite erinevat tüüpi vaatamisõigusi, mida saab ka vajadusel omavahel kombineerida. 

NB! Vaikimisi määratud seadetega näevad Moodle'i Panopto ploki kaudu salvestades videosid vaid antud e-kursusele lisatud õppijad.

Vaatamisõiguste määramiseks:

  1. sisenege Panopto serveris video kausta
  2. klõpsake video või terve kausta juures lingil Share

  3. määrake menüüs Who has access sobivad õigused

  • Specific people - vaatamisõigused antakse määratud kasutajatele. 
    • Moodle'i Panopto ploki kaudu loodud kaust lisab kõik kursusel olevad õppijad vastava vaatamisõigusega, ehk salvestatud videotele pääsevad ligi vaid antud e-kursusel osalejad.
  • Anyone at your organization with the link - vaatamisõigused on Tartu Ülikooli arvutivõrgu või Moodle'i kasutajakontot omavatel liikmetel, kellel on olemas konkreetse video link.
  • Anyone at your organization - vaatamisõigused on kõigil Tartu Ülikooli liikmetel.
  • Anyone with the link - vaatamisõigused on kõigil, kellel on olemas video link.
  • Public on the web - video on avalikult kättesaadav.
NB! Kui soovite, et videotele pääseks ligi ka e-kursuse väliselt on soovitatav kasutada kas Anyone with the link või Public on the web vaatamisõigust.