Sisu eksportimine ja importimine

Teie Mahara konto aegub pärast ülikooli lõpetamist või ülikooliga töölepingu lõppemist, kui ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus muutub mitteaktiivseks. Soovitame enne ülikoolist lahkumist salvestada e-portfoolio oma isiklikku arvutisse, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. Vajadusel paluge enda kasutajatunnuse mitteaktiveerimist TÜ arvutiabist arvutiabi@ut.ee.

NB! Otse PDFiks eksportimist Mahara ei toeta. Te saate ise lehekülgi PDFks salvestada, kui hakata neid printima ning seejärel valida PDFi salvestamine. Hiljem saab PDF Merge vahendiga eraldi PDF-failid üheks failiks kokku liita. 

Failide allalaadimine

Kui olete lisanud enda personaalse sisu alla faile, saate need kokkupakitud kaustana endale arvutisse vm salvestada. Klõpsake ülamenüüs Sisu - Failid - Lae kausta sisu alla zip-failina.

Eksportimine

Eksportida saab kogu oma portfoolio andmed ning lehed ja kollektsioonid või vaid osa neist. Eksportida ei saa rühmadega seotud andmeid ega sisu. Eksportimiseks klõpsake ülamenüüs Portfoolio - Ekspordi.

Kui soovite enda lehti või kollektsioone vaadata väljaspool Maharat, peaksite eksportimiseks kasutama HTML lehestiku formaati. Sel moel eksporditud lehti saate enda arvutis muuta vaid spetsiaalse tarkvara abil ning tagasi Maharasse neid enam importida ei saa. Selles formaadis ei ekspordita kujundust. Portfoolio vaatamiseks klõpsake kaustas oleval failil index.html.

Kui soovite hiljem enda lehti või kollektsioone mõnda Maharasse importida, peaksite valima formaadiks Leap2A. Selles formaadis eksportfaili te oma arvutis kasutada ei saa - te saate seda kasutada varukoopiana, mida vajadusel Maharas taastada.

NB! Mõistlik on enda portfooliot eksportida igaks juhuks mõlemas formaadis.

Importimine

Importida saab oma portfoolio andmed ning lehed ja kollektsioonid või vaid osa neist, mis on samas või teises Maharas Leap2A formaadis eksporditud. Importida ei saa rühmadega seotud andmeid ega sisu. Importimiseks klõpsake ülamenüüs Portfoolio - Impordi.