Sisenemine LimeSurveysse

Tartu Ülikooli LimeSurvey asub aadressil https://survey.ut.ee.

Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased saavad siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Ülikooliväliste inimeste jaoks kasutajatunnuse saamiseks pöörduge aadressil eope@ut.ee.

Kasutajakontot on vaja vaid küsimustiku loomiseks. Küsimustikule saavad vastata kõik, kes küsimustiku asukohta teavad või kellele on e-kirjaga saadetud suunatud küsimustik.