LimeSurvey ülevaade

LimeSurvey (LS) on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. LS võimaldab kasutada viit erinevat küsimuse põhitüüpi (ühe valikuga küsimused, maatriksid, eritüübid, tekstküsimused ja mitme valikuga küsimused), millest igaühe all on veel mitmeid variante. Kokku on 29 erinevat küsimusetüüpi.

Kogutud vastuseid näeb LS tulemuste tabelis ja on võimalik eksportida programmi Excel, SPSS või VV. Enda küsimustikule võib lisada teisi LS kasutajaid (kes on sinna korra sisenenud) vaatajaks ja ka toimetajaks. Küsimustike arv, küsimuste arv ja vastuste arv on piiramatu.

Ingliskeelne kasutamisjuhend on aadressil http://manual.limesurvey.org/

Näide

Näidisküsitlust on võimalik vaadata ja täita aadressil https://survey.ut.ee/index.php/58422

Küsimustikud

LS avalehel on kiirvalimisnupp Loo küsimustik, millel klõpsates pääsete looma uut küsimustikku. Samast nupust saate küsimustikku ka importida või kopeerida. Sama saate teha ka ülamenüüst lingist Küsimustikud.

Kõiki enda loodud või teiega jagatud küsimustikke näete küsimustike nimekirjas, mis avaneb ka kiirvalimisnupust Kuva küsimustikud  või ülamenüüst lingist Küsimustikud.

Küsimustike nimekirjas kuvatakse küsimustiku ID , olek (aktiivne  või mitteaktiivne ), andmed loomise ja vastuste kohta. Iga küsimustiku rea lõpus on nupud.

 • Küsimustiku üldisi seadeid ja tekste saab muuta hammasrattast 
 • Inaktiivsesse küsimustikku saab lisada uusi küsimusi otse pluss-nupust 
 • Kui küsimustikule on juba vastatud, siis saab vaadata statistikat graafiku-nupust 

Menüüd

LS avalehele saate alati üleval vasakus nurgas oleval lingil UT LimeSurvey klõpsates:

Ku avada küsimustik, siis vasakul ja üleval on vastava küsimustiku menüüd, kust saab teha küsimustikuga seotud toiminguid. Aktiivse ja mitteaktiivse küsimustiku ülamenüü on veidi erinev.

Ülamenüüd

Mitteaktiivse küsimustiku ülamenüü:

Aktiivse küsimustiku ülamenüü:

 • Aktiveeri küsimustik – küsimustiku aktiveerimine, kui küsimustik on vastamiseks valmis
 • Peata küsimustik – küsimustiku muutmine mitteaktiivseks, et küsimustikku muuta. Seejuures kustutatakse laekunud vastused 
 • Küsimustiku eelvaade – küsimustiku eelvaate avamine veebilehitseja uuel lipikul
 • Küsimustiku omadused – võimalus muuta küsimustiku üldisi seadeid ja tekste (Üldised seaded ja tekstid), küsimustiku kasutusõigusi, kvoote jm
 • Tööriistad – võimalus küsitlust kustutada või esialgseid tingimusi taastada
 • Kuva/ekspordi – võimalus küsimustiku eksportimiseks ja printversiooni vaatamiseks
 • Küsimustikus osalejad – küsimustikus osalejate tabeli ja tunnuskoodide loomine
 • Vastused – aktiivse küsimustiku puhul küsimustiku vastuste vaatamine
NB! Küsimustikule vastamiseks peab küsimustik olema aktiveeritud. Aktiveeritud küsimustikku enam küsimusi juurde lisada või kustutada ei saa, saab teha vaid pisimuudatusi. Suuremate muudatuste tegemiseks tuleb küsimustik muuta mitteaktiivseks (nupp Peata küsimustik), kuid sel juhul kustutatakse kõik seni kogutud vastused.

Vasak menüü

 • Küsimustik – viib küsimustiku avalehele, kus on küsimustiku kiirtegevused ja küsimustiku kokkuvõte
 • Muuda küsimuste/küsimuste rühmade järjekorda –  küsimuste rühmade ja küsimuste reastamine. Küsimuste või küsimuste rühmade järjekorra muutmiseks tuleb küsimus või küsimuste rühm hiirega soovitud kohta lohistada. Kui olete lõpetanud, siis palun vajutage 'Salvesta' nuppu, et oma muudatused salvestada.
 • Üldised seaded ja tekstid – küsituse peakirja, kirjelduse, kujundusmalli jm muutmine
 • Kuva küsimuste rühmad – küsimustikku uute rühmade lisamine, olemasolevate rühmade vaatamine
 • Kuva küsimused – küsimustikku uute küsimuste lisamine, olemasolevate küsimustike vaatamine, võimalus minna olemasolevaid küsimusi muutma, nende eelvaadet kuvada või küsimust kustutada
 • Testi küsimustikku – küsimustikule vastamine ilma, et vastuseid salvestataks 

Teksti kujundamine

Te saate kujundada iga teksti, mis asub LS tekstitoimetis. Kõige vasakpoolsemal nupul klõpsates lülitub tekstitoimeti täisekraanile. Samast nupust saate lülituda ka tagasi tavasuurusega tekstitoimetisse.

Küsimustiku kustutamine

Kui soovite küsimustikku lõplikult kustutada, minge küsimustiku nimekirja lehele, märkige soovitud küsimustik linnukesega ja klõpsake nimekirja all olevat nuppu Valitud küsimustik(ud)... ning valige avanevast menüüst Kustuta.