Küsimustiku loomine

Küsimustiku loomiseks tuleb siseneda LimeSurvey’isse aadressil https://survey.ut.ee

Ülikooli töötajad ja üliõpilased saavad siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga.

Küsimustiku loomisel ja kasutamisel tuleb teha üheksa sammu:

Samm 1. Klõpsake LS avalehel ikoonil Loo küsimustik

Esmalt tuleb luua tühi küsimustik: määrata keel, sisestada selle pealkiri, kirjeldus, tervitusteade, lõputeade. Te saate küsimustikku ka kopeerida või importida (*.lss, *.txt, *.lsa).

Samm 2. Valige küsimustikule sobiv kujundusmall

Kujundusmalli saab valida küsimustiku üldiste seadete alt:

  • vaikimisi mall (default - ülikooli värvides päis)
  • UT-Limesurvey (LimeSurvey rohelistes toonides mall)
  • valdkondade värvides mallid (päis ülikooli stiiliraamatus toodud valdkondade värvides, muu osa sama nagu vaikimisi määratud mallis):

3. Määrake küsimustiku navigeerimise, avaldamise, teavituse ja tunnuskoodide seaded.

Klõpsake soovitud seadete plokk lahti.

Pärast salvestamist (nupust Salvesta ja sulge) on igal küsimustikul ülemisel menüüribal järgmised võimalused:

  1. Küsimustiku aktiveerimine (ja mitteaktiivseks muutmine pärast aktiveerimist - Peata küsimustik)
  2. Küsimustiku vaatamine
  3. Küsimustiku omadused: tekstilised üldandmed (pealkiri, kirjeldus jms), üldised seaded (keel, looja nimi ja e-posti aadress), jagatud õigustega isikud, küsimuste rühmade järjestuse muutmine, teatud vastustele arvulise piirangute määramine, e-kirja malli muutmine, küsimustiku loogikafaili vaatamine
  4. Tööriistad, nt kustutamine
  5. Küsimustiku eksportimine
  6. Vastajate ja tunnuskoodide haldamine
  7. Küsimustiku vastuste vaatamine

Samm 4. Looge vähemalt üks küsimuste rühm 

Enne küsimuste lisamist tuleb luua küsimuste jaoks rühm.

NB! Igal küsimustikul peab olema vähemalt üks küsimuste rühm.

Küsimuste rühmade kasutamise eeliseks on see, et vajadusel saate küsimused vastajale kuvada nii, et küsimused on lehtedel rühmade kaupa paigutatud. Viisi, kuidas küsimused vastajale kuvatakse, saate määrata küsitluse üldistest seadetest (Formaat -> Küsimuste kaupa, Küsimuste rühmade kaupa, Kõik ühel lehel).

Lühikese küsimustiku jaoks võite luua vaid ühe küsimuste rühma. Soovi korral saate lisada küsimuste rühmale ka kirjelduse, mida vastajale näidatakse.

Küsimuste rühma lisamiseks klõpsake küsimustiku avalehel kiirtegevuste all oleval Lisa rühm ikoonil.

NB! Kui kiirtegevuste plokk pole avatud, siis klõpsake rea lõpus oleval noolel.


Sama saate teha, kui klõpsate vasakul menüüs Kuva küsimuste rühmad, Lisa uus rühm.

→ 

Küsimuste rühmade lehel saate lisada rühma küsimusi, muuta või kustutada rühma.

Samm 5. Looge küsimused, lisage vastusevalikud ja alamküsimused.

Samm 6. Testige küsimustikku ja seejärel avalikustage.

Samm 7. Edastage küsimustiku veebiaadress vastajatele.

Küsimustiku veebiaadressi saate küsimustiku avalehelt küsimustiku kokkuvõtte osast (küsimustiku URL).

Samm 8. Vaadake vastuseid ja eksportige kogutud vastused.

Samm 9. Sulgege küsimustik pärast vastuste kogumist.