Küsimustiku edastamine vastajatele

NB! Enne küsimustiku edastamist vastajatele kontrollige, et küsimustik oleks kindlasti aktiveeritud.
 • Aktiveeritud küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp
 • Mitteaktiivse küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp

Küsimustiku avalehelt küsimustiku kokkuvõtte osast (klõpsates küsimustiku nimel ja kerides avanevat lehte veidi allapoole), saate selle veebiaadressi (Küsimustiku URL), mille peaksite vastajatele saatma. See on kõige lihtsam viis küsimustiku vastajatele edastamiseks. Veebiaadressi võite saata e-kirjana või levitada seda mõne veebilehe kaudu.

Vastajate haldamine LS kaudu

Kui vastajaid on palju ning need on kindlad inimesed, kelle kohta on olemas eesnimi, perenimi, e-postiaadress ning tunnuskood, saab küsimustiku täitmise kutse ning meeldetuletuse saata otse LS kaudu.

NB! Järgmiste toimingute jaoks ei tohi küsimustik veel aktiveeritud olla. Vajadusel deaktiveerige küsimustik, muutke seaded ning aktiveerige siis enne vastajatele saatmist uuesti.

Tunnuskoodide kasutamiseks:

 • looge vastajate andmetest Excelis tabel, kus esimesel real on kindlasti järgmised väljade nimetused (järjekord pole oluline): firstname, lastname, email, token (ehk tunnuskood)
 • sisestage vastajate andmed
 • salvestage tabel csv-formaati
 • klõpsake enda küsimustiku nupureas 
 • importige csv-fail (Loo, Impordi andmed siit: CSV fail)
 • nupust Näita osalejaid saate imporditud andmeid vaadata
 • nupust Loo, Lisa osalejaid saate lisada uute vastajate andmeid
 • Vajadusel saab nupust Loo tunnuskoodid luua tunnuskoodid ka automaatselt (kui neid imporditud tabelis polnud)
 • vaadake üle LS kaudu saadetavate e-kirjade sisu nupust Kutsed & meeldetuletused, Saada kutse e-postiga.
NB! Kollasel taustal olevaid tekste (tunnuste nimetusi) muuta ei tohi.
 • Kutsed & meeldetuletused nupust saate liikuda esmakordse e-kirja lehele (Saada kutse e-postiga) ning meeldetuletuskirja lehele (Saada meeldetuletus e-postiga) jne
 • kui soovite, et vastused oleksid pärast tunnuskoodide järgi tuvastatavad, peate määrama küsimustiku mitteanonüümseks: Survey Properties - General Settings - lipik Tokens - Anonymized responses? - No (nii lisatakse vastuste tabelisse automaatselt ka vastaja tunnuskood)
 • aktiveerige küsimustik
 • nupust Kutsed & meeldetuletused, Saada kutse e-postiga saatke vastajatele kiri palvega vastata küsimustikule
 • hiljem saate saata meeldetuletuskirja (Kutsed & meeldetuletused, Saada meeldetuletus e-postiga)
Kui küsimustiku seadete lehel on moodulis Tunnuskoodid & ​privaatsus määratud Enable token-based response persistence: väljas ja Luba ühe tunnuskoodiga mitu vastust või vastuste uuendamist: sees, siis saab sama tunnuskoodi (tokeni) pealt vastata piiramatult.

Nii saab näiteks ühe vastajate rühma kontaktisikule määrata tunnuskoodi. Kontaktisik edastab talle saadetud küsimustiku veebiaadressi kõigile vastajatele ning vastuste andmebaasi salvestuvad kõik sama tunnuskoodiga vastused eraldi kirjetena.