Küsimuste lisamine

Ingliskeelne juhend koos näidetega: http://manual.limesurvey.org/Question_types

NB! Enne küsimuste lisamist peab teil olema loodud vähemalt üks küsimuste rühm.

Küsimuse lisamiseks:

a) klõpsake küsimustiku kiirtegevuste ikoonil Lisa küsimus (NB! kui kiirtegevuste plokk on suletud, siis klõpsake rea lõpus oleval noolel )

 →  →  

b) valige vasakust menüüst Kuva küsimused, Lisa uus küsimus.

→ 

Küsimuse koostamisel tuleb läbi teha järgmised sammud:

Samm 1: sisestage küsimuse kood

Igal küsimusel on oma unikaalne kood (Unique Code). See kood võtakse nt Excelisse eksportides tulba päiseks. Vastajale seda koodi ei näidata. Küsimuse koodid peavad algama tähega ja võivad sisaldada ainult tähtnumbrilisi märke (tähti ja numbreid).

Samm 2:  sisestage küsimus

Küsimust (Question Text) saate tekstitoimetis olevatest nuppudest kujundada, lisada veebilinke ja pilte.

Samm 3: sisestage soovi korral abitekst

Abitekst (Help Text), mille te sisestate küsimuse või vastuste selgitamiseks, ilmub vastajale valikute all.

Samm 4: valige küsimuse tüüp

Küsimuse tüüpi te hiljem muuta ei saa - sobimatuse korral peate looma uue küsimuse. Kui liigute hiirega küsimuse tüübi menüüs, näidatakse teile iga tüübi kohta näidet.

Samm 5: valige rippmenüüst sobiv küsimuste rühm, mille alla küsimus paigutub

Samm 6: valige, kas küsimusele vastamine on kohustuslik

Samm 7: sisestage Relevance equation väljale number 1, mis tähendab, et see küsimus on vastajale küsimustikus nähtav.


NB! Pärast salvestamist peate osade küsimuse tüüpide puhul eraldi lisama vastusevariandid (nt valikvastustega küsimus), alamküsimused (nt maatriks) ja määrama seadeid.

 Selle kohta kuvatakse hoiatus;


Alamküsimusi on võimalik lisada ja muuta küsimuse kokkuvõtte lehel ülemisel menüüribal oleval nupul  klõpsates.

Kui küsimus on valmis, siis alati on soovitatav kohe vaadata küsimuse eelvaadet, kas tulemus tuli selline nagu soovitud.

Kui klõpsate vasakul menüüs Kuva küsimused , siis küsimuste järel olevatel ikoonidel klõpsates saate:

 • Vaadata küsimuse eelvaadet
 • Minna küsimust muutma 
 • Kuvada küsimuse kokkuvõtet  
  Selle lehe ülemises menüüs on erinevad valikud:
  • Küsimuse vaatamine
  • Küsimuse muutmine
  • Küsimuse loogikafaili vaatamine
  • Küsimuse eksportimine
  • Küsimuse kopeerimine
  • Küsimuse tingimuste seadmine (vt ingliskeelset juhendit https://manual.limesurvey.org/Setting_conditions)
  • Vastusevariantide lisamine
  • Vaikimisi valitud vastuse määramine
 • Kustutada küsimust 

Lisaks on Küsimustiku küsimuste lehel (Kuva küsimused ) võimalik valitud küsimustega teostada teatud toiminguid. Selleks tuleb klõpsata lehe allosas Valitud küsimused nupul ning avanevad valikud. Nt saab valitud küsimusi märkida kohustuslikuks, määrata statistika seadeid, CSS klassi jm.

Kuidas Limesurveys mõne muu küsimuse vastusest sõltuvalt kuvada küsimust?

Kasutades Määra tingimus kasutajaliidest

1. Liigu külgmenüüs "Kuva küsimused"
2. Leia küsimus, millele soovid tingimust lisada ning vali "Küsimuse kokkuvõte" (kolmas ikoon küsimuse real)
3. Vali ülamenüüst "Määra tingimused"
4. Vali küsimus, millest soovid sõltuvust luua ning vali soovitud tingimused ning lisa.

Kasutades Relevance equation lahtrit küsimuse seade all

1. Loo uus küsimus, kirjuta põhiküsimus ja pane arusaadav kood, nt K1 
2. Kirjuta vastusevariandid ja pane koodid, nt V1– „maasikas“ V2– „vaarikas“
3. Lisa uus küsimus, mida soovid, et kuvatakse siis kui valida K1 koodiga küsimuses vastus „vaarikas“ ja kirjuta selle Relevance equation reale valem
((K1.NAOK==“V2“))