Slaideri lisamine

Slaiderit (vt näidet https://sisu.ut.ee/demo/slaider) saate veebilehestikule lisada vidinana (widget). Selleks avage vastava lehe, kuhu soovite slaiderit lisada, paigutuse määramine (avalehe jaoks Haldus - Paigutus ning muude lehtede jaoks vastava lehe seadete muutmise suurelt hammasrattalt Paigutus).

Vidinad on näha paigutusakna kohal keritavas menüüs. Slaideri vidin tuleb juurde luua (Add New Widget, Slideshow). Lisage vidinale pealkiri ja valige slaideri paigutus (Slideshow layout).

NB! Widescreen Overlay varianti (paigutub 100% sisuosa ulatuses) ei saa hiljem teisteks tüüpideks muuta. Ülejäänud kolme standardvariandi tüüpi saab hiljem seadetest muuta:
  • Standard Overlay - slaideri alal on ainult pildiala ning navigeerimisnupud paigutuvad piltide peale
  • Standard Below - pildiala on üleval ning selle all on tekstiala koos navigeerimisnuppudega
  • Standard Side - pildiala on vasakul ning selle kõrval paremal on tekstiala koos navigeerimisnuppudega

Display options alt saab muuta slaidi  kuvamise aega (vaikimisi 5 sekundit) ning valida, kas slaidiesitluse pilte näidatakse juhuslikus järjekorras (Random Order) ning kas piltide peal näidatakse navigeerimisnuppe (Dispaly navigation).

Lisatud slaideri vidin tuleb hiirega paigustusakna sobivasse regiooni vedada ning paigutus salvestada.

Slaidide (piltide) lisamiseks slaiderisse valige lehel olles Add slide. Valige välja pilt (Choose File, Upload) ning soovi korral lisage link ja/või pildi peale paigutatav pealkiri ja pikem tekstiline kirjeldus. Kui üks pilt on lisatud, saab asuda järgmist lisama.   

NB! Slaiderisse lisatavad pildid peavad olema suurusega vähemalt 1140x330 pikselit.