Veebiseminarid

Veebiseminaride pidamiseks pakub ülikool rakendusi BigBlueButton (BBB), MS Teams Meeting ja MS Teams Live Event. Rakenduste dokumentatsioonis toodud osalejate soovituslikud piirarvud:

 • Big Blue Button - kuni 100
 • MS Teams Meeting - kuni 300
 • MS Teams Live Event - kuni 10 000

BigBlueButton (BBB)

BigBlueButton on vabavaraline veebiseminari läbiviimise vahend, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga, kuid on kasutatav ka aadressilt https://button.ut.ee.

BBB võimaldab reaalajas jagada videot, audiot, slaide, arvutiekraani, kasutada jututuba, valget tahvlit, küsitlust ning eraldatud ruume. BBB sessiooni salvestamisel salvestatakse kõik sessiooni tegevused (esitlus, jututoa vestlus, veebikaamera pilt, arvutiekraani pilt jne). Te saate enda salvestusi kustutada. Salvestusi toimetada/lõigata ei saa.

NB! BBB kasutamiseks sobib kõige paremini Google Chrome. Sellele järgneb Firefox ning Opera. Apple'i telefonis kasutage Safarit. Teiste veebilehitsejega võib esineda probleeme helikvaliteedis ning ekraanijagamisel. Internet Exploreriga BBB ning salvestused ei tööta.

BBB seminari videosalvestus (7. aprill 2020)

BBB seminariruumi ekraanipilt (vt numbrite tähendust allpool)

BBB

 

 1. Menüü ekraani, audio ja veebikaamera jagamiseks
  1. NB! Salvestamise käivitamiseks tekib ruumi nime juurde nupp Start recording.
 2. Esitleja nime ees on ekraaniga nupp. Esitleja saab enda rolli teisele osalejale üle anda tema nimel klõpsates (Make presenter). 
 3. Plussiga tähistatud nupust saab teha järgnevaid toimingud:
  1. Failide (.docx, .pptx, .xlsx, .pdf, .png) üleslaadimine. Esitluse slaidid on turvalisem üles laadida pdf-formaadis. Seminari lõpetades (End meeting) failid kustutatakse.
  2. Küsitluse algatamine. Küsitluse algatamiseks peab olema seminariruumi laetud mingi fail (.docx, .pptx, .xlsx, .pdf, .png). Küsimus võib olla kirjas slaidil või valgel tahvlil või edastatud suuliselt. Võimalik on valida oleamsolevate hulgast erinevate vastusevariantidega küsitlus või koostada oma vastusevariantidega (max 5) küsitlus. Vastuste avalikustamisel tekib slaidi nurka tabel vastuste jaotustega.
  3. YouTube ja Vimeo video jagamine (salvestusse ei lisata).
  4. Eraldatud ruumide loomine. Moderaator saab määrata ruumide arvu, kes millises ruumis on, liituda kõigi eraldatud ruumidega ning sulgeda eraldatud ruumide režiimi.
 4. Slaidide vahetamine.
 5. Jututuba. Klõpsates osaleja nimel saab valida osaleja privaatseks vestluseks. Siia alasse avaneb ka vahend Shared Notes.
 6. Tööriistad, mille abil saab slaidile/valgele tahvlile joonistada ja kirjutada.
 7. Võimaldab avada ning peita vasakut paani.
 8. Väljumine ruumist ning ruumi sulgemine. Seadete haldus.

MS Teams

Võimalik on kasutada ka MS Teamsi. Microsoft Teams võimaldab korraldada videokoosolekuid, kus saavad osaleda lisaks ülikooli töötajatele ka külaliskasutajad. Koosoleku kutses on külaliste jaoks viide videokoosolekuga liitumiseks ilma lisatarkvara paigaldamata - kõik toimub veebibrauseris.

Vaata MS Teams kasutamise juhendit.

Teams Live Event

Teams Live Event on videokonverentsi lahendus suurtele auditooriumitele (kuni 10 000 osalejat).

Vt. Teams Live Event kasutamise juhend