Juhendid e-õppe kasutamiseks

Ouriginali plugina kasutamine

Ouriginali Moodle’i plugina kasutamine õppijate tööde analüüsimiseks

NB! Ouriginali teenus on alates 2. novembrist 2023 peatatud seoses peatselt kasutusele võetava uue plagiaadituvastussüsteemiga.

Tartu Ülikool on ostnud plagiaadituvastussüsteemi Ouriginal kasutusõiguse. Ouriginali abil on võimalik kontrollida kirjalike tööde originaalsust, st võrrelda neid internetis ja eri andmebaasides olevate eesti- ja ingliskeelsete tekstidega. Ouriginali eesmärk on ennetada plagiaati ja tõsta teadlikkust loomevargusest.

Ouriginal võrdleb üles laaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega – internetis kättesaadavate materjalidega, TÜ raamatukogu kaudu kasutatavates andmebaasides olevate publikatsioonidega ja teiste üliõpilastöödega. Ouriginali kasutamisel on oluline mõista, et Ouriginal ei määratle, kas tekst on plagiaat või mitte. Ouriginal koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse ka, millised osad tekstis teiste tekstidega kokku langevad.

Ouriginali saab kasutada Ouriginali sisse logides ja faile kontrollimiseks üles laadides ning samuti ka Moodle’i vahendusel. Moodle’isse on lisatud Ouriginali plugin, mille abil saab analüüsida ülesande, foorumi ja õpikoja vahendi abil õppija poolt esitatud faile (sobivad formaadid: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages).

NB! Ouriginali plugina kasutamise seadeid on võimalik lisada või muuta iga ülesande, foorumi ja õpikoja sätete alt.

Ouriginali plugina kasutamiseks tuleb vastava vahendi juures klõpsata Muuda sätteid ning täita Ouriginali plugina osa. Tuleb võimaldada Ouriginal ja sisestada vastuvõtja-aadress.

Vastuvõtja-aadressi saamiseks:

urkund3.png

  • pärast Ouriginali sisenemist ja kasutustingimustega nõustumist saate süsteemist endale vastuvõtja-aadressi (receiver address)

Tööde analüüsimine

Õppija poolt Moodle’i ülesande, foorumi ja õpikoja vahendi abil esitatud fail(id) saadetakse Ouriginali analüüsimiseks ning selle kohta saadetakse oppejoule teavitus (NB! Teavitus ei pruugi tulla kohe). Analüüsi tulemust saab vaadata hiljemalt ühe päeva möödudes (kuid tavaliselt kiiremini) ka Moodle’is vastava ülesande/foorumi/õpikoja esituste lehel. Analüüsi tulemus on nähtav ülesande esituste lehel (kuvatakse sarnasusskoor) ning võimalik on avada Ouriginali raport:

urkund.png

Ühe seadena saab valida, kas ülesandes esitatud failid lisatakse Ouriginali andmebaasi või mitte. Kui on valitud Jah, siis lisatakse esitatud failid Ouriginali andmebaasi ning edaspidi kontrollitakse uusi Ouriginali lisatud faile nende suhtes. Kui on valitud Ei, siis peale analüüsi valmimist kustutatakse fail Ouriginalist.

urkund2.png

NB! Õppejõud saab  määrata, kas sarnasusskoori ja raportit näidatakse ka õppijale ning kas õppijale saadetakse sellekohane e-kiri. Kui valite seadetest, et te ei luba kõiki failitüüpe, siis Luba failitüüpi juures peate valima kõik failitüübid, mida soovite lubada.

Raporti tõlgendamisel  vajab üliõpilane kindlasti õppejõu abi. Seega soovitame kasutada OuriginalI enne kirjaliku töö lõplikku esitamist ja analüüsi tulemusi vajadusel õppijale selgitada. Niimoodi tagatakse, et töö autor mõistab, mis on töö puudused, ja oskab need korrektselt parandada.

Abi

Moodle’i Ouriginali plugina tehniliste küsimuste ja/või probleemidega seoses palume pöörduda eope@ut.ee.

Kui vajate abi Ouriginali raporti tõlgendamisel ja/või üliõpilaste nõustamisel akadeemilise väljendusoskuse arendamisel, siis palume pöörduda AVOKisse (djuddah.leijen@ut.ee).