URKUNDi plugina kasutamine

URKUNDi Moodle’i plugina kasutamine õppijate tööde analüüsimiseks

Tartu Ülikool on ostnud plagiaadituvastussüsteemi URKUND kasutusõiguse. URKUNDi abil on võimalik kontrollida kirjalike tööde originaalsust, st võrrelda neid internetis ja eri andmebaasides olevate eesti- ja ingliskeelsete tekstidega. URKUNDi eesmärk on ennetada plagiaati ja tõsta teadlikkust loomevargusest.

URKUND võrdleb üles laaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega – internetis kättesaadavate materjalidega, TÜ raamatukogu kaudu kasutatavates andmebaasides olevate publikatsioonidega ja teiste üliõpilastöödega. URKUNDi kasutamisel on oluline mõista, et URKUND ei määratle, kas tekst on plagiaat või mitte. URKUND koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse ka, millised osad tekstis teiste tekstidega kokku langevad.

URKUNDi saab kasutada URKUNDi sisse logides ja faile kontrollimiseks üles laadides ning samuti ka Moodle’i vahendusel. Moodle'isse on lisatud URKUNDi plugin, mille abil saab analüüsida ülesande, foorumi ja õpikoja vahendi abil õppija poolt esitatud faile (sobivad formaadid: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages).

NB! URKUNDi plugina kasutamise seadeid on võimalik lisada või muuta iga ülesande, foorumi ja õpikoja sätete alt.

URKUNDi plugina kasutamiseks tuleb vastava vahendi juures klõpsata Muuda sätteid ning täita URKUNDi plugina osa. Tuleb võimaldada URKUND ja sisestada vastuvõtja-aadress.

Vastuvõtja-aadressi saamiseks:

  • pärast URKUNDi sisenemist ja kasutustingimustega nõustumist saate süsteemist endale vastuvõtja-aadressi (receiver address)

Tööde analüüsimine

Õppija poolt Moodle’i ülesande, foorumi ja õpikoja vahendi abil esitatud fail(id) saadetakse URKUNDi analüüsimiseks ning selle kohta saadetakse õppejõule teavitus (NB! Teavitus ei pruugi tulla kohe). Analüüsi tulemust saab vaadata hiljemalt ühe päeva möödudes (kuid tavaliselt kiiremini) ka Moodle’is vastava ülesande/foorumi/õpikoja esituste lehel. Analüüsi tulemus on nähtav ülesande esituste lehel (kuvatakse sarnasusskoor) ning võimalik on avada URKUNDi raport:

NB! Õppejõud saab  määrata, kas sarnasusskoori ja raportit näidatakse ka õppijale ning kas õppijale saadetakse sellekohane e-kiri. Kui valite seadetest, et te ei luba kõiki failitüüpe, siis Luba failitüüpi juures peate valima kõik failitüübid, mida soovite lubada.

Raporti tõlgendamisel  vajab üliõpilane kindlasti õppejõu abi. Seega soovitame kasutada URKUNDi enne kirjaliku töö lõplikku esitamist ja analüüsi tulemusi vajadusel õppijale selgitada. Niimoodi tagatakse, et töö autor mõistab, mis on töö puudused, ja oskab need korrektselt parandada.

Abi

Moodle’i URKUNDi plugina tehniliste küsimuste ja/või probleemidega seoses palume pöörduda eope@ut.ee.

Kui vajate abi URKUNDi raporti tõlgendamisel ja/või üliõpilaste nõustamisel akadeemilise väljendusoskuse arendamisel, siis palume pöörduda AVOKisse (djuddah.leijen@ut.ee või anni.jyrine@ut.ee).