Ülikool hakkab veebilehestike jaoks kasutama keskkonda WordPress Multisite

Ülikool võtab veebilehestike loomiseks endise Sisu@UT keskkonna asemel 2024. aasta jaanuaris kasutusele keskkonna WordPress Multisite. 

WordPress Multisite võimaldab Sisu@UT keskkonnaga sarnaselt hallata mitut veebilehestikku ühelt töölaualt. Sisu@UT-s loodud veebilehestikud, mida soovitakse ka edaspidi kasutada ja uuendada, kantakse koos endiste funktsioonidega WordPressi üle. 

Uus keskkond hakkab paiknema veebiaadressil https://sisu.ut.ee ning Sisu@UT keskkonnast WordPressi üle kantavad veebilehestikud on endistelt aadressidelt kättesaadavad. Uued WordPressis loodavad veebilehestikud on ühtse kujundusega, mis vastab ülikooli stiiliraamatule. 
 

Korduma kippuvad küsimused seoses WordPressile üleminekuga

Millal algab WordPress Multisite keskkonnale üleminek?

Täpne ülemineku algusaeg pole veel teada, kuid üleminek algab arvatavasti 2024. a. jaanuari alguses.

Milline on WordPressis ülikooli stiiliraamatule vastav kujundus?

WordPressi lehestikud luuakse ülikooli stiiliraamatule vastava kujundusega.

  • Ülemises vasakus nurgas on sinisele kolmnurksele alale paigutatud ülikooli logo, mida on võimalik teise logo vastu välja vahetada.
  • Lehestiku päises on päiseala, kuhu on võimalik paigutada kahe suurusega päisepilti ning päisepildil on lehestiku pealkiri.
  • Võimalik on kasutada ülemist ja külgriba menüüd.
  • Jaluses on ülikooli ringlogo ja teksti ning linkide lisamise alad.

Wordpress Multisite kujundus

jalus

Kui mul on vajalik WordPressi lehel erikujundust, siis kas erikujunduse lisamine on võimalik?

Erikujunduse lisamise jaoks on vajalik turundus- ja kommunikatsiooniosakonna nõusolek. Erikujundust saab WordPressi lehestikule lisada vaid WordPress Multisite üldadministraator.

Kui mul on vajalik luua juba praegu uus veebilehestik, siis millises keskkonnas ma selle loon?

Kui teil on plaan luua uus veebilehestik enne sügist, siis looge veebilehestik Sisu@UT keskkonnas ja võtke suund selle lehestiku ülekandmisele WordPress Multisite keskkonda. Seejuures looge lehestik lihtsa struktuuri ja ilma erikujunduseta, et selle ülekandmine WordPressi keskkonda toimuks tõrgeteta.

Mida peab arvestama praeguste Sisu@UT lehestike loomisel ja muutmisel, et nende üleviimine WordPressi sujuks tõrgeteta?

Uus Sisu@UT lehestik tuleb luua lihtsa struktuuriga, mitte kasutada kujunduse erilahendusi, testi ning veebivormi. Vajadusel palume konsulteerida eope@ut.ee.

Kui kaua saab olemasolevaid Sisu@UT lehestikke Sisu@UT keskkonnas muuta?

Olemasolevaid Sisu@UT lehestikke saab Sisu@UT keskkonnas muuta kuni ajani, mil algab WordPress Multisite keskkonnale üleminek.

Kas aegunud või testimise eesmärgil loodud Sisu@UT lehestikud peaks alles hoidma?

Aegunud või testimise eesmärgil loodud Sisu@UT lehestikud tuleb kustutada. Lehestiku kustutamise juhend.

Kes saab olemasolevaid Sisu@UT lehestikke kustutada?

Olemasoleva Sisu@UT veebilehestiku kustutamisnõude saab Sisu@UT keskkonnast saata ainult selle lehestiku omanik. Lehestiku haldaja või toimetaja lehestiku kustutamisnõuet saata ei saa. Lehestiku kustutamise juhend.

Millised Sisu@UT veebilehestikud kantakse üle WordPress Multisite keskkonda?

WordPressi kantakse üle lehestikud, mida on vaja ka edaspidi kasutada ja uuendada. Tuleb arvestada, et Sisu@UT veebilehestiku erikujundus ülekandmisel ei säili, vaid kasutusele võetakse WordPressi kujundusmall, mis vastab ülikooli stiiliraamatule.

Milliseid Sisu@UT lehestikke saab säilitada staatilise Sisu@UT lehestikuna?

Staatilisena võib säilitada Sisu@UT veebilehestikku, mida ei ole vaja WordPressile ülemineku järgselt enam uuendada, kuid mida on vajalik tekstide, piltide, viidatud veebilinkide ja vistutatud videote osas endiselt edasi kasutada. Staatilistes lehestikes ei tööta enam interaktiivsed võimalused (nt test, interaktiivsed harjutused, veebivorm).

Kui kaua säilitatakse staatilisi Sisu@UT lehestikke?

Staatilistel lehestikel ei ole säilitamistähtaega määratud. Staatiline lehestik kustutatakse serverist omaniku nõudmisel.

Kas ka hiljem saab vajadusel staatilisi Sisu@UT lehestikke WordPressi üle kanda?

Kui Sisu@UT lehestik on säilitatud staatilisena, siis ei ole seda enam võimalik WordPressi automaatselt üle kanda. Siis tuleb luua WordPressis uus lehestik ja kanda lehestiku sisu vajadusel käsitsi üle.

Kas WordPressi Multisite keskkonda kantakse üle ka varem eraldi WordPressis loodud lehestikud?

Varem eraldi loodud WordPressi lehestikke Multisite’i keskkonda üle ei kanta.