Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.4.4. Teaduspublikatsioonide ja katuspeatüki nõuded


116.
Doktoritöös sisalduva uurimistöö tulemuste avaldamiseks loetakse järgmisi teaduspublikatsioone:

116.1. artiklid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates uurimisvaldkonna juhtivates teadusajakirjades, millel on rahvusvaheline kolleegium, rahvusvaheline levik, indekseeritavus mitmes rahvusvahelises andmebaasis ja avatus kaastöödele (ETIS-e klassifikatsioonid 1.1 ja 1.2);

116.2. artiklid ja peatükid uurimisvaldkonna juhtivate teaduskirjastuste rahvusvahelistes eelretsenseeritavates väljaannetes, millel on rahvusvaheline levik (ETIS-e klassifikatsioon 3.1 või teadusprodekaani põhjendatud otsusel ETIS-e klassifikatsioon 3.2);

116.3. rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastuse välja antud monograafia (ETIS-e klassifikatsioon 2.1).

117. Avaldamiseks vastu võetud, kuid veel ilmumata teaduspublikatsiooni kohta peab esitama ametliku kinnituse avaldamiseks vastuvõtmise kohta.

118. Katuspeatükk on doktoritööd raamistav tekst, mis seob doktoritöö osad tervikuks. See vastab punktis 121.6 sätestatud tingimustele ja teadusartikli nõuetele ning selle põhiosa maht on enamasti 30–40 standardlehekülge.

119. Kui katuspeatükk on kirjutatud keeles, mis ei võimalda punktis 131 sätestatud nõuetele vastaval eelretsensendil või oponendil seda eelretsenseerida ega oponeerida, peab doktorikraadi taotleja korraldama selle tõlkimise vajalikku keelde.