Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.2. Õppekava läbimise planeerimine


II.2. Õppekava läbimise planeerimine
 

17. Õppeained on õppekavades rühmitatud mooduliteks vastavalt õppekava statuudile.

18. Bakalaureuseõppe üliõpilane valib õppekavasse vähemalt kuus 24 EAP mahus moodulit, vähemalt ühe 12 EAP mahus valikmooduli, 6–12 EAP mahus lopueksami või lõputöö ja vabaainete mooduli.

19. Bakalaureuseõppes on peaeriala miinimummaht kaks alusmoodulit, vähemalt üks suuna‑, üks eriala- ja üks valikmoodul ning lopueksam või -töö. Kõrvaleriala koosneb bakalaureuseõppekava suuna-, eriala- ja valikmoodulist (kokku 60 EAP-d), mis erinevad peaeriala moodulitest. Kui peaeriala valitakse miinimummahus, on kohustuslik valida üks kõrvaleriala. Peaeriala mahu suurendamiseks loetakse vähemalt veel ühe oma õppekavasse kuuluva suuna-, eriala- või valikmooduli läbimist. Peaeriala mahu suurendamise korral ei ole kõrvaleriala valimine kohustuslik. Sõltuvalt üliõpilase valitud moodulitest, näiteks kõrvaleriala või miinimummahtu ületavate moodulite valimisel, võib bakalaureuseõppekava maht täituda ilma vabaaineteta; sellisel juhul ei lähe sooritatud vabaained üliõpilase õppekava mahu täitmisel arvesse.

20. Bakalaureuseõppe üliõpilane valib õppeinfosüsteemis kõik peaeriala moodulid – kaks alusmoodulit, ühe suuna- ja ühe erialamooduli ning valikmooduli – hiljemalt esimese semestri lõpuks, kui õppekavas ei ole peaeriala suuna-, eriala- ja valikmooduli valimiseks kehtestatud hilisemat tähtaega. Kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid tuleb
valida bakalaureuseõppekavadest ja valik teha hiljemalt teise õppeaasta sügissemestri lõpuks.

21. Rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe üliõpilane valib hiljemalt esimese semestri lõpuks õppeinfosüsteemis kõik õppekava läbimiseks vajalikud moodulid, kui õppekavas on valitavad moodulid.