Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.10. Doktoritöö säilitamine


176.
Doktoritööd säilitatakse ülikooli raamatukogus trükitult ja elektroonselt.

177. Kui kaitsmisele lubamise otsus tühistatakse punkti 174.2.1 kohaselt, kaitsmine ei olnud edukas punktides 149.2, 151.1.2 ja 151.2 kirjeldatud juhul või doktorikraadi andmine tühistatakse punkti 174.2.2 kohaselt pärast kaitsmist, suletakse juurdepääs elektroonsele doktoritööle nõukogu esildise alusel.