Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.4. Tagasiside andmine

VII.4. Tagasiside andmine

116. Õppetöö kvaliteedi tagamise eesmärgil küsitakse üliõpilastelt tagasisidet regulaarsete üleülikooliliste küsitluste abil vastavalt rektori kehtestatud tagasiside küsimise ja arvestamise korrale.