Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.4. Atesteerimiskoosolek


73.
Atesteerimiskoosolekul atesteerib atesteerimiskomisjon doktoriõppes õppijat ja annab tagasisidet juhendamisele vastavalt käesolevale eeskirjale ja valdkonna atesteerimiskorrale.

74. Atesteerimiskoosolekul osalemine on doktoriõppes õppijale kohustuslik. Mõjuval põhjusel võib atesteerimiskomisjon doktoriõppes õppija taotlusel anda talle loa koosolekul mitte osaleda.

75. Atesteerimiskomisjoni esimehe otsusel võib mõjuval põhjusel pidada atesteerimiskoosolekut reaalajas kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil.