Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.1.1. Doktorant

6. Doktorant on üliõpilane, kes on immatrikuleeritud ülikooli doktoriõppe programmi alusel. Doktorandid jagunevad nooremteaduriteks ja töölepinguta doktorantideks. Nooremteadur on doktorant, kellega ülikool on sõlminud töölepingu doktoriõppe programmi täitmiseks.

7. Välisdoktorant on doktorant, kellel ei ole Eesti kodakondsust, pikaajalise elaniku elamisluba ega alalist elamisõigust.

8. Doktorant immatrikuleeritakse teadusprorektori korraldusega. Korralduses näidatakse ära doktoriõppe programmi läbimiseks kehtestatud aeg. Korraga on lubatud olla immatrikuleeritud ühe õppekava või doktoriõppe programmi alusel.