Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.3. Õppetöös kohanduste tegemine


VII.3. Õppetöös kohanduste tegemine

114. Hariduslike erivajadustega üliõpilasel on õigus küsida õppetöös kohandusi. Kohanduste küsimiseks pöördub üliõpilane õppeosakonna nõustaja poole ja esitab erivajadust tõendava dokumendi.

115. Õppejõud teeb haridusliku erivajadusega üliõpilasele õppeaines mõistlikke kohandusi, kui

115.1. Õppeosakonna nõustaja on koostanud üliõpilasele soovitatud kohanduste loetelu ja see on õppejõule teada mõistliku aja jooksul semestri algusest;

115.2. kohanduse tegemata jätmisel oleks üliõpilasel erivajaduse tõttu õppeaine õpiväljundite saavutamine raskendatud.