Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III. Taotluse läbivaatamise tasu

III. Taotluse läbivaatamise tasu

13. VÕTA taotlemine on tasuline, taotluse läbivaatamise tasu kehtestab rektor.

Tasu VÕTA taotluse läbivaatamise eest on 10 eurot (sh käibemaks) iga ainepunkti kohta, mille arvestamist taotletakse.

14. VÕTA taotlemine on tasuta, kui

14.1. taotletakse ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud kuni 12 aastat tagasi;

14.2. taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;

14.3. taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks;

14.4. taotletakse ülikooli õpirändes sooritatu arvestamist mõne muu õppekava täitmisel.