Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

Doktorikraadi taotlemine

III.1. Doktoriõppe programmi täitmine

91. Doktorant loetakse õppe lõpetanuks ja ta eksmatrikuleeritakse, kui ta on doktoriõppe programmi täies mahus täitnud.

92. Doktoriõppe programmi täitnule antakse doktorikraadi tõendav diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement). Diplomi väljaandmise aluseks on doktorikraadi andva nõukogu otsus.

93. Doktoriõppe programmi täitnule antava teaduskraadi nimetus on filosoofiadoktor (inglise keeles Doctor of Philosophy, lühend PhD). Nimetusele lisatakse sulgudes õppekava nimetus või doktoriõppe programmi eriala nimetus.