Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.5.4. Kaitsmisest teavitamine ja doktoritöö avalikustamine


132.
Doktoritöö peab olema ülikooli raamatukogus tutvumiseks kättesaadav trükitult ja ülikooli raamatukogu veebilehel elektroonselt vähemalt kaks nädalat enne kaitsmist, välja arvatud juhul, kui kaitsmine on kuulutatud kinniseks või doktoritöö avalikustamisele on seatud piirangud.

133. Teave kaitsmise kohta avaldatakse ülikooli veebilehel.