Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.5. Atesteerimiskomisjoni otsused


76.
Atesteerimiskomisjon teeb doktoriõppes õppija esitatud materjalide ja atesteerimiskoosoleku tulemuste põhjal atesteerimisotsuse. Otsus tehakse õppeinfosüsteemis teatavaks nelja tööpäeva jooksul atesteerimiskoosoleku toimumisest.

77. Atesteerimiskomisjon annab doktoriõppes õppijale individuaalplaani täitmise ja parandamise soovitusi.

78. Atesteerimiskomisjon algatab esitatud materjalide ja kujundatud hinnangu põhjal vajaduse korral tegevuse doktoriõppes õppija edasijõudmise parandamiseks.