Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

IV.1. Õpiväljundite hindamise skaalad


IV.1. Õpiväljundite hindamise skaalad

44. Õpiväljundite hindamine võib olla eristav (hinded A, B, C, D, E, F) ja eristamata (hinded „arvestatud“ ja „mittearvestatud“). Lõputööd hinnatakse eristavalt.

45. Õppeaine loetakse läbituks pärast õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamist. Positiivsed tulemused on hinded A, B, C, D, E ning „arvestatud“ ning negatiivsed tulemused on F, „mittearvestatud“ ja „mitteilmunud“.

46. Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse tähed numbriteks järgmiselt: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F = 0, eristavale hindamisele mõjuva põhjuseta mitteilmunud = 0.

Õpiväljundite hindamise skaala on lahti seletatud haridus- ja teadusministri määruses

Loe ka ülikooli välisveebist eksamite ja arvestuste kohta