Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.3. Atesteerimiseks vajalikud dokumendid


70.
Doktoriõppes õppija sisestab atesteerimiseks vajalikud dokumendid õppeinfosüsteemi vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva.

71. Atesteerimiskomisjonile tuleb esitada doktoriõppes õppija ja juhendaja(te) kinnitatud atesteerimisaruanne ja perioodiplaan ning valdkonna atesteerimiskorras nõutud lisamaterjalid. Individuaalplaan tuleb esitada esimese aasta esimeseks atesteerimiseks ja edaspidi juhul, kui seda soovitakse muuta.

72. Kui atesteerimisaruandega taotletakse VÕTA-t või õpingute ajal väljaspool ülikooli saadud õppe- ja töökogemuse arvestamist doktoriõppe programmi täitmiseks punkti 30 alusel, tuleb selleks enne atesteerimisaruande esitamist saada nõusolek doktoriõppe programmi eriala juhilt.