Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

Doktoriõppe eeskiri

I. ÜLDSÄTTED 

II. DOKTORIÕPE 

II.1. Doktoriõppes õppijad

II.1.1. Doktorant

II.1.2. Ekstern

II.1.3. Külalisdoktorant

II.2. Juhendamine

II.3. Vaba õppekoha täitmine

II.4. Õppetöö korraldus

II.4.1. Üldised põhimõtted

II.4.2. Alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel immatrikuleeritud doktorantide õppeaeg, doktoriõppe peatamine ja õppeaja muutmine

II.4.3. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavadele immatrikuleeritud doktorantide koormus, akadeemiline puhkus ja õppeaja pikendamine

II.4.4. Individuaalplaan

II.5. Atesteerimine

II.5.1. Atesteerimise ajakava

II.5.2. Atesteerimiskomisjon

II.5.3. Atesteerimiseks vajalikud dokumendid

II.5.4. Atesteerimiskoosolek

II.5.5. Atesteerimiskomisjoni otsused

II.5.5.1. Atesteerimiskomisjoni otsused alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel doktoriõppes õppijate kohta

II.5.5.2. Atesteerimiskomisjoni otsused enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate kohta

II.5.6. Kordusatesteerimine ja atesteerimisotsuse vaidlustamine

II.6. Eksmatrikuleerimine

III. DOKTORIKRAADI TAOTLEMINE

III.1. Doktoriõppe programmi täitmine

III.2. Doktorikraadi andev nõukogu

III.3. Nõuded doktorikraadi taotlejale

III.4. Doktoritöö nõuded

III.4.1. Doktoritöö üldised nõuded

III.4.2. Doktoritöö tervikliku teaduspublikatsioonide kogumina

III.4.3. Doktoritöö monograafiana

III.4.4. Teaduspublikatsioonide ja katuspeatüki nõuded

III.4.5. Patentide, patenditaotluste ja rakenduslike lahenduste nõuded

III.4.6. Doktoritöö ülesehitus

III.5. Doktoritöö lubamine kaitsmisele 

III.5.1. Doktorikraadi taotleja esitatavad dokumendid

III.5.2. Nõukogu otsused

III.5.3. Oponent ja eelretsensent

III.5.4. Kaitsmisest teavitamine ja doktoritöö avalikustamine

III.6. Doktoritöö avaldamine

III.7. Doktoritöö kaitsmine

III.7.1. Kaitsmiskoosolek

III.7.2. Nõukogu otsus

III.7.3. Doktoritöö korduskaitsmine

III.8. Doktorikraadi taotlemine ja doktoritöö kaitsmine ühisjuhendamise lepingu alusel

III.8.1. Ühisjuhendamise lepingu sõlmimine

III.8.2. Ühisjuhendamise lepingu tingimused

III.8.3. Doktorikraadi andev ühisnõukogu

III.8.4. Ühisnõukogu otsused

III.9. Doktorikraadi andva nõukogu otsuste vaidlustamine ja tühistamine

III.10. Doktoritöö säilitamine

IV. RAKENDUSSÄTTED