Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.1. Õppesüsteem


III.1. Õppesüsteem

36. Õppetöö toimub aine- või kursusesüsteemis.

37. Ainesüsteemi alusel õppides on üliõpilasel õigus valida mooduleid ja läbida vastavad oppeained vabalt valitud järjekorras, arvestades õppekavas ja õppeaines kehtestatud eeldusainete nõudeid. Ülikoolil on kohustus korraldada õpe nii, et üliõpilasel oleks võimalik täita õppekava semestris vähemalt 30 EAP mahus, välja arvatud osakoormusega õppekava korral.

38. Arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes kehtib kursusesüsteem. Kursusesüsteemi alusel õppides peab üliõpilane läbima oppeained õppekavas kehtestatud järjekorras ning täitma semestri lõpuks õppekava järgi täitmisele kuuluva kohustusliku õppe mahust 100%. Kui kursusesüsteemi alusel õppival üliõpilasel lõpeb õppeaine pärast semestri lõppu, peab ta täitma õppekava järgi täitmisele kuuluva kohustusliku õppe mahust 100% nimetatud õppeaine lõppemise ajaks.