Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VIII.1. Enne 30. augustit 1999 kehtinud hindamissüsteemi rakendamine


VIII.1. Enne 30. augustit 1999 kehtinud hindamissüsteemi rakendamine

161. Enne 30. augustit 1999 saadud õpitulemuste hindamisel on kasutatud järgmist hindamissüsteemi:

161.1. hinne 5 ehk „väga hea“ – väljendab õppeaine põhjalikku tundmist;

161.2. hinne 4 ehk „hea“ – väljendab õppeaine head tundmist, eksimused on vormilised või ei ole põhimõttelist laadi;

161.3. hinne 3 ehk „rahuldav“ – väljendab õppeaine põhiosa tundmist, esineb sisulisi ning põhimõttelisi eksimusi;

161.4. negatiivne hinne 2 ehk „mitterahuldav“ – väljendab õppeaine põhiosa puudulikku tundmist.

162. Kahes süsteemis hinnatud üliõpilase akadeemilisel õiendil näidatakse hinded mõlemas hindamissüsteemis (enne 30. augustit 1999 ja alates 30. augustist 1999) ning lisatakse selgitused mõlema hindamissüsteemi kohta.

163. Kiitusega (cum laude) diplom antakse üliõpilasele, kelle enne 30. augustit 1999 saadud hinnetest 75% on „väga head“ ning kellel ei ole ühtegi „rahuldavat“. Alates 30. augustist 1999 saadud hinded peavad vastama haridus- ja teadusministri sätestatud diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustele.