Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VIII.2. Enne 31. augustit 2009 kehtinud ainepunktisüsteemi rakendamine


VIII.2. Enne 31. augustit 2009 kehtinud ainepunktisüsteemi rakendamine

164. Enne 31. augustit 2009 kasutusel olnud ainepunktile (AP) vastab 40 tundi ehk üks õppenädal üliõpilase tööd. Enne 31. augustit 2009 saadud õpitulemused arvestatakse ümber Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktideks (EAP) alates 31. augustist 2009 arvestusega 1 AP võrdub 1,5 EAP-ga.