Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.8.3. Doktorikraadi andev ühisnõukogu


165.
Ülikooli doktorikraadi andmise õigus on ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras moodustatud kraadi andval ühisnõukogul. Ühisnõukogusse kuuluvad ülikooli doktorikraadi andva nõukogu ja välisülikooli esindajad. Ühisnõukogul on vähemalt kuus liiget, kellel on doktorikraad või vastav kvalifikatsioon. Vähemalt kolm ühisnõukogu liiget on ülikooli doktorikraadi andva nõukogu esindajad.

166. Ühisnõukogu liikmeteks arvatud juhendajatel on õigus hääletada doktorikraadi andmise otsustamisel, kui ühisjuhendamise lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

167. Ühisnõukogu koosolekud võivad toimuda reaalajas kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil.