Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.3. Nõuded doktorikraadi taotlejale


103.
Doktorikraadi taotlejal peab olema magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning ta peab olema täitnud doktoriõppe programmi täies ulatuses, välja arvatud doktoritöö kaitsmine.

Doktorikraadi taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused (enne 2022/2023. õppeaastat avatud õppekavadel õppijad):

  1. Doktoriõppekava on täidetud – st kõik doktoriõppekava kohustuslikud moodulid ning ained on läbitud ja mahud täis, välja arvatud doktoritöö maht. Kontroll toimub õppeinfosüsteemis olevate andmete alusel. Doktoritöö kaitsmine on õppetöö osa ning kaitsmisega sisestatakse vastavalt niipalju punkte, kui töö mahust puudu on.
  2. On olemas nõuetele vastav ja trükivalmis väitekirja käsikiri, sealjuures artiklite baasil koostatud doktoritöö puhul on vähemalt kaks artiklit nõutud kolmest artiklist avaldatud või ametlikult avaldamiseks vastuvõetud (accepted) ja kolmanda on eelretsenseerinud rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja või kogumiku toimetus või nõukogu valitud kaks sõltumatut rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast. Monograafia puhul on vähemalt üks doktoritööga seotud artikkel avaldatud või avaldamiseks vastuvõetud (accepted).