Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.1. Teavitamine


VII.1. Teavitamine

107. Õpingutega seoses kasutab üliõpilane ülikooli e-posti aadressi. Ülikool teavitab õppeinfosüsteemi ja ülikooli e-posti aadressi kaudu üliõpilast teda puudutavatest korraldustest, näiteks eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus ja õppeaja pikendamine. Õppeinfosüsteemi kaudu ja ülikooli e-posti aadressile edastatud korraldused ja teated loeb ülikool üliõpilasele edastatuks.

108. Üliõpilasesinduse juhatus teavitab õppeinfosüsteemi kaudu üliõpilasi ülikooli esinduskogudesse kandideerimise ja esindajate valimise tingimustest vastavalt üliõpilasesinduse üldisele valimiseeskirjale.

109. Üliõpilasel on õigus saada õppejõult, kelle õppeaines ta osaleb, ning õppekorraldusega tegelevalt ülikooli töötajalt oma e-kirjale vastus kolme tööpäeva jooksul.

110. Üliõpilasel on kohustus viivitamata teavitada õppeinfosüsteemi kaudu ülikooli oma kontaktandmete muutusest.

111. Üliõpilane on õppetööst täielikult vabastatud ajal, kui ta osaleb kaitseväe õppekogunemisel või lisaõppekogunemisel või kui ta ei saa mobilisatsiooni tõttu õppetöös osaleda. Vastava kutse saamisel on üliõpilasel kohustus programmijuhti eemalolekust teavitada. Õppejõul on kohustus korraldada vabastuse saanud üliõpilase õppetöö nii, et õppekogunemisel või lisaõppekogunemisel osalenu saab samal semestril võlgnevused likvideerida.