Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.5. Teises Eesti kõrgkoolis õppimine


VII.5. Teises Eesti kõrgkoolis õppimine

117. Üliõpilasel on õigus õppida külalisüliõpilasena Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides tasuta. Teistes kõrgkoolides õppimine on reguleeritud kõrgkoolide vahel sõlmitud koostöölepingutes.

118. Teise kõrgkooli õppijaks arvatakse üliõpilane kuni üheks õppeaastaks õppeprodekaani korraldusega, mille aluseks on üliõpilase vastuvõtva kõrgkooli nõusolekuga avaldus ning VÕTA komisjoni kinnitatud õppeplaan.