Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.4 Doktoritöö nõuded

III.4.1. Doktoritöö üldised nõuded

104. Doktoritöö on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse teadusliku probleemi argumenteeritud originaalne lahendus ja mille tulemused on avaldatud rahvusvahelise levikuga erialastes väljaannetes.

105. Doktoritöö võib vormistada tervikliku teaduspublikatsioonide kogumina või monograafiana.

106. Doktoritöö avaldatakse ülikooli väljaannete seerias „Dissertationes … Universitatis Tartuensis“.