Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.2. Nõustamine


VII.2. Nõustamine

112. Üliõpilasel on õigus pöörduda valdkonna, instituudi või kolledži ja õppeosakonna üliõpilaste nõustamisega tegelevate töötajate poole, et saada teavet ning tuge ülikoolis õppimisega seotud küsimuste lahendamiseks.

113. Esimest semestrit ülikooli päevaõppes õppivaid üliõpilasi nõustab tuutor. Tuutor on üliõpilasnõustamise alal ettevalmistuse saanud üliõpilane, kes annab teavet üliõpilasstaatusega kaasnevate kohustuste, õiguste ja tekkida võivate probleemide vallas ning nõustab vajaduse korral individuaalselt. Tuutoril on õigus saada ülikooli struktuuriüksustelt oma tööks vajalikku teavet. Tuutorite tegevust korraldab õppeosakond.