Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.1. Doktoriõppes õppijad

 5. Doktoriõppes on võimalik õppida doktorandina, eksternina (edaspidi ühiselt: doktoriõppes õppija) või külalisdoktorandina.