Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.4.3. Doktoritöö monograafiana


113.
Monograafia peab vastama punktis 121 esitatud nõuetele ja seda peavad olema rahvusvahelisel tasemel positiivselt eelretsenseerinud vähemalt kaks asjaomase eriala sõltumatut ja tunnustatud teadlast.

114. Ülikooli doktoritööde seerias avaldatava monograafia autoril peab olema avaldatud või avaldamiseks vastu võetud vähemalt üks punktidele 116.1 või 116.2 vastav teaduspublikatsioon doktoritöö teemal.

115. Väljaspool ülikooli doktoritööde seeriat avaldatud või avaldamiseks vastu võetud monograafia peab vastama punktis 116.3 nimetatud nõuetele. Sellele tuleb lisada katuspeatükk, mis vastab punktis 118 nimetatud nõuetele ja vastab punktis 121 kirjeldatud doktoritöö ülesehitusele.